Regulamin wypożyczalni rowerów Fatbike - Peleton

Regulamin wypożyczalni rowerów Fatbike

Regulamin wypożyczalni rowerów Fatbike

 1. Przedmiotem wypożyczenia są rowery TREK fatbike Farley 5.
 2. Rowery posiadają odpowiednie wyposażenie, zgodne z przepisami

ruchu drogowego  i wyposażone są w:

– dzwonek

– oświetlenie odblaskowe przednie i tylne.

 1. Na życzenie klienta wypożyczalnia może udostępnić :

– kask Bontrager  Rally MIPS,

 1. Wypożyczający przed podjęciem decyzji o wypożyczeniu musi zapoznać się z regulaminem, umową i cennikiem .
 2. Wypożyczający rower zobowiązany jest przedstawić 2 dokumenty ze zdjęciem potwierdzające tożsamość.
 3.  Za wypożyczenie pobierane są opłaty z góry wg cennika Wypożyczalni.
 4. Czas na jaki można wypożyczyć rower wynosi: od 1godz. do 7 dób
 5. Podpis Wypożyczającego na umowie wypożyczenia oznacza akceptację regulaminu Wypożyczalni oraz zawarcie umowy z Wypożyczalnią.

9.Wypożyczalnia przekazuje do używania Wypożyczającemu sprzęt sprawny technicznie i w takim stanie powinien zostać zwrócony.

 1. Wypożyczający zobowiązuje się do użytkowania sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem.
 2. Osoba wypożyczająca sprzęt ponosi pełną odpowiedzialność finansową za powstałe na nim szkody ( łącznie z kradzieżą) od momentu wypożyczenia sprzętu do czasu jego zwrotu.

Wartość jednego roweru wynosi 7799 pln brutto.

12.Wypożyczalnia zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia sprzętu,  jeżeli jego uszkodzenia będą tak znaczne, że naprawa stanie się  nieopłacalna. W takim wypadku Wypożyczający zobowiązuje się do zapłaty kwoty równej wartości roweru  podanego w pkt. 11.

 1. Miejscem zwrotu sprzętu jest sklep PELETON Białystok ul. Ciołkowskiego 157.
 2. Wypożyczony sprzęt, należy zwrócić w deklarowanym terminie w umowie.
 3. Jeżeli po 24-ech godzinach od deklarowanego terminu zwrotu, Wypożyczający nie zwróci sprzętu, ani nie powiadomi telefonicznie 85 733 38 81 lub e-mailem sklep@peleton.pl o przewidywanym terminie zwrotu, będzie to potraktowane jako kradzież i zostanie zgłoszone policji.

16.Pracownik wypożyczalni ma prawo odmówić wypożyczenia sprzętu bez podania przyczyny.

 1. Wypożyczający zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Wypożyczalni z tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w trakcie korzystania z wypożyczonego sprzętu.
 2. Zabrania się samodzielnych napraw, przeróbek i wymiany części w wypożyczonych rowerach.
 3. Za wady ukryte w sprzętach (materiałach) Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności.

CENNIK WYPOŻYCZALNI ROWERÓW FATBIKE PELETON

PRZEDMIOT WYPOŻYCZENIACZAS WYPOŻYCZENIACENA BRUTTO
1-rower  fatbike Farley 5 firmy TREK

2-rowery  fatbike Farley 5 firmy TREK

1 godz.

1 godz

30,00 zł

50,00 zł

1-rower  fatbike Farley 5 firmy TREK

2-rowery  fatbike Farley 5 firmy TREK

Każda następna godzina

Każda następna godzina

10,00 zł

15,00 zł

1-rower  fatbike Farley 5 firmy TREK

2-rowery  fatbike Farley 5 firmy TREK

1 dzień (pierwsza doba)

1 dzień (pierwsza doba)

70,00 zł

120,00 zł

1-rower  fatbike Farley 5 firmy TREK

2-rowery  fatbike Farley 5 firmy TREK

Każdy następny dzień

Każdy następny dzień

50,00 zł

90,00 zł

 

Dowóz i odbiór rowerów na terenie miasta Białegostoku gratis.

UWAGA: a/-spóźnienie powyżej 15 minut traktujemy jako następna godz.

b/- spóźnienie powyżej 2 godz. ( przy wypożyczeniu na dzień) traktujemy jako następna doba.