Informacje o recyklingu - Peleton

Informacje o recyklingu

  1. Nie należy wyrzucać zużytego sprzętu elektrycznego, elektronicznego do innych odpadów.
  2. Pamiętaj żeby wyrzucić zużyty sprzęt elektroniczny do odpowiednio oznaczonego śmietnika, lokalnego punktu zbiórki lub oddać go do sklepu.
  3. Zużyty sprzęt elektroniczny, elektryczny, który nie został właściwie poddany recyklingowi wywołuje negatywne skutki dla środowiska oraz zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi.