Kontakt - Peleton

Kontakt

Sklep internetowy

Telefon:
+48 85 653 91 80

E-mail:
esklep@peleton.pl

Godziny pracy:
Poniedziałek – Piątek
8:00 – 16:00

Sklep stacjonarny Ciołkowskiego

Komórka:
+48 695 444 321

Telefon:
+48 85 733 38 81

E-mail:
sklep@peleton.pl

Godziny pracy:
Poniedziałek – Piątek
10:00 – 18:00
Sobota
9:00 – 15:00

Sklep stacjonarny Jałbrzykowskiego

ul. Jałbrzykowskiego 2 lok 11
Białystok

Telefon:
+48 85 654 25 37

E-mail:
sklep2@peleton.pl

Godziny pracy:
Poniedziałek – Piątek
10:00 – 18:00
Sobota
9:00 – 15:00

Serwis rowerowy

ul. Ciołkowskiego 157
Białystok

Komórka:
+48 603 809 067

Telefon:
+48 85 733 38 82

E-mail:
serwis@peleton.pl

Godziny pracy:
Poniedziałek – Piątek
10:00 – 18:00
Sobota
9:00 – 15:00


  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest APG CO W KISIELEWSKI J KIERDELEWICZ SPÓŁKA JAWNA z siedzibą przy ul. Ciołkowskiego 157, 15-545 Białystok, KRS: 0000075987, NIP: 5421024199, REGON: 050358903,

  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora

  • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt

  • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat

  • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

  • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego


  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu